Dla nas liczy się JAKOŚĆ, a nie ilość. Dlatego też, proponujemy zajęcia w bardzo małych grupach (maksymalnie 3 os.).
Efektywność nauczania w małej grupie jest wysoka i pozwala na stałe monitorowanie postępów każdego kursanta.
W mało licznej grupie każdy bierze czynny udział w zajęciach, dzięki czemu efekty nauki można zauważyć w krótkim czasie.
Komfortowa atmosfera sprzyjająca nauce to nasz priorytet. Dbamy o to, by kursanci czuli się swobodnie i sukcesywnie przyswajali wiedzę.
Wiemy, że nauka języka obcego musi odbywać się poprzez różnorodność metod i technik nauczania. Pracujemy wykorzystując nowe technologie, które stanowią urozmaicenie zajęć i pomagają w zdobywaniu oraz utrwalaniu wiedzy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!