DOŁĄCZ DO MY PROJECT I ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

ZAPYTAJ >

ZACZNIJ NAUKĘ OD DZIŚ

Nie stój w miejscu, bo czas ucieka!
Zacznij się rozwijać.
Zainwestuj w siebie, bo to najlepsza inwestycja!
Już dziś zadecyduj!
Zacznij naukę j. angielskiego.
Nie trać czasu na dojazdy i ucz się ONLINE

Więcej >>>

WYBIERZ TEMAT KTÓRY CIĘ INTERESUJE

W ofercie mamy szeroki zakres zagadnień. Wybierz temat, który Cię interesuje. Jeśli takiego nie znalazłeś, napisz do nas, a wszystko będzie możliwe. Możesz zrealizować wybrany jednostkowy temat lub pełen kurs na odpowiednim poziomie zaawansowania. 

Więcej >>>

POSZERZ SWOJĄ WIEDZĘ

Oferujemy naukę j. angielskiego o profilach: ogólnym, biznesowym, stomatologicznym, a także kursy dla rodziców, którzy chcą brać czynny udział w procesie uczenia dzieci. Pracujemy z kursantami w każdym wieku dbając o zróżnicowanie metod i atrakcyjność zajęć.

Więcej >>>

POCZUJ SATYSFAKCJĘ

Podejmując naukę oczekujemy efektów, które dadzą nam poczucie satysfakcji. Zarówno uczeń jak i lektor liczą na to samo! Dlatego zapewniamy indywidualne podejście do każdego kursanta.

Więcej >>>

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ

English grammar

 1. Nouns
  Singular and plural nouns
  Countable and uncountable nouns
  Pair nouns and group nouns
 2. Articles
  Definite articles
  Indefinite articles
  Articles before adjectives
  Zero articles
 3. Pronouns
  Personal pronouns
  Possessive pronouns
  Reflexive pronouns
  Emphatic pronouns
  Demonstrative pronouns
  Reciprocal pronouns
  Relative pronouns
  There and it
  One and ones
 4. Verbs
  Irregular verbs
  Verb to be
  Link verbs
  Delexical verbs like have, take, make and give
  Modal verbs
  Double object verbs
  Phrasal verbs
  Emphatic do
  Used to/ be used to doing
 5. Adjectives
  Order of adjectives
  The rich, the old, …, etc
  ed/ -ing ending (Interested or interesting?)
  Comparative and superlative forms
  Intensifiers
 6. Adverbs and adverbials
  Adverbs and word order
  Adverbs of frequency
  Adverbs of manner
  Adverbs of degree
  Comparative adverbs
  Superlative adverbs
  Adverbials of place
  Adverbials of time
  Adverbials of probability
  Quite and rather
  Too and enough
 7.  Sentence structure
  Simple sentence
  Compound sentence
  Complex sentence
 8. Prepositions
  Prepositions of place
  Prepositions of time
  Preposition + noun
  Adjective + preposition
  Prepositional verbs
 9. Conjunctions
  Coordinating conjunctions
  Subordinating conjunctions
  Correlative conjunctions
 10. Clauses
  Independent clauses
  Dependent clauses
  Relative clauses
 11. Capitalization
 12. Questions, negatives and answers:
  Yes/No questions
  Wh-questions
  Subject/object questions
  Question tags
 13. Modal verbs
  Ability: can/could/be able to
  Permission: can/may/could/be allowed to
  Possibility and certainty: may/might/could/must, etc.
  Necessity: must/ have to/ mustn’t/ needn’t
  Should/ ought to/ had better/ be supposed to
 14. Passive voice
  Passive verb forms
  Active and passive
  Special passive structures
  Have something done
  To be done/ being done
 15. Reported speech
  Direct speech and reported speech
  Reported questions
  Reported requets, offers, etc
 16. Infinitives and –ing form
  Verb + to-infinitive
  Verb + ing-form
  Adjective + to-infinitive
  Question word + to-infnitive
  Infinitive with and without to
 17. Quantifiers
  Much/ many/ so,too much/many
  Lots of/ a lot of/ plenty of…
  Few/ a few
  Little/ a little
  Some/ any
  Each/ every
  All/ whole
  Most/ most of/ enough
 18. Conditionals
  Zero Conditional
  I conditional
  II conditional
  III conditional
  Mixed conditionals
  Wish/ if only
  If/ when/ unless/ in case
 19. Linking words
  But/although/in spite of
  To/ in order to/ so that/ for
  Whatever/ Whereas/ Whenever/ Wherever
  As a result/ Consequently/ Therefore
  Besides/ In addition/ Moreover/ Furthermore
  On the contrary/ On the other hand
  In the same way/ Likewise/ Similarly
  To summarise/ to conclude/ briefly
 20. State verbs and action verbs
 21. Word formation
  Suffixes
  Prefixes
 1. Present Simple
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
  Spelling rules
 1. Present Continuous
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
  Spelling rules
 1. Present Simple or Continuous?
  How successful are you?
 1. Past Simple
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
  Spelling rules
 1. Past Continuous
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Past Simple or Continuous?
  How successful are you?
 1. Present Perfect
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Present Perfect: just/already/yet; for/since
  How to use just/already/yet; for/since?
 1. Present Perfect or Past Simple?
  How successful are you?
 1. Present Perfect Continuous or Present Perfect?
  How successful are you?
 1. Past Perfect
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Be going to
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Future Simple: will
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Be going to and will
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Will and shall
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Present tenses for the future
  Positive sentences
  Negative sentences
  Questions
 1. Suggestions/ offers/ invitations
 1. Have something done

English in culture

 1. Geography
 2. Land and people
 3. Language
 4. Politics and government
 5. History of the United Kingdom
 6. Culture
 7. Sport
 8. Famous writers
 9. Famous places and landmarks
 10. Daily life

 

English vocabulary

 1. People
 2. Describing people
 3. Feelings and emotions
 4. The human body
 5. Health
 6. Around the house
 7. Food and drink
 8. Free time
 9. Sport
 10. The media
 11. Technology
 12. Money matters
 13. Travel and transport
 14. Education
 15. Work
 16. Society
 17. Our world
 18. Weather
 19. Animals
 20. Abstract concepts (time, thoughts, shape,…)